Tato stránka je věnována genealogii rodu


RIESENFELDER - RISENFELDER


Tato stránka je věnována genealogii rodu Riesenfelder - Risenfelder, jehož první příslušníci přišli v polovině 16. století do Jihlavy z Mostu. Rod se bohatě rozvětvil a působil v Jihlavě přes čtyři sta let. Nejvýznamnější postavou byl Lucas Adalbert Risenfelder, který byl povýšen císařem Ferdinandem III. do šlechtického stavu. Mnoho let byl primátorem a na konci života císařským rychtářem v Jihlavě. Koncem 18. století a počátkem 19. století jedna z větví přesídlila do Jaroměře a Vysokého Mýta. Budou zde publikovány informace z historie tohoto rodu a rodů spřízněných. Příběhy ze života příslušníků rodu v minulosti snad zaujmou dnes žijící Riesenfeldery a vyvolají jejích zájem o další zkoumání historie rodu. Statistika Ministerstva vnitra říká, že v současné době žije v Česku pouze jedna rodina (tři osoby) se jménem Riesenfeld. V blízké i daleké cizině je však Risenfelderů či Riesenfelderů hodně a jím je také tato stránka určena.


Diese Seite ist der Genealogie des Geschlechts Riesenfelder – Risenfelder gewidmet, dessen ersten Angehörigen Mitte des 16. Jahrhunderts von Most (Brüx) nach Jihlava (Iglau) kamen. Das Geschlecht verzweigte sich reichlich und war in Jihlava mehr als vierhundert Jahre tätig. Der Bekannteste war Lucas Adalbert Risenfelder, der durch den Kaiser Ferdinand III. in den Adelstand erhoben wurde. Er war viele Jahre Oberbürgermeister und am Ende seines Lebens kaiserlicher Vogt in Jihlava. Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts zog einer der Familienzweige nach Jaroměř(Jermer) und Vysoké Mýto (Hohenmaut)um. An dieser Stelle werden Informationen aus der Geschichte dieses sowie der verwandten Geschlechter publiziert. Die Geschichten aus dem Leben der Geschlechtsangehörigen in der Vergangenheit können hoffentlich für die heutigen Reisenfelder spannend sein und ihr Interesse an der weiteren Erforschung der Geschlechtshistorie wecken. Die Statistik des Innenministeriums besagt, dass derzeit in Tschechien lediglich eine Familie (drei Personen) mit dem Namen Riesenfeld leben. Im nahen sowie im fernen Ausland gibt es jedoch viele Risenfelder bzw. Riesenfelder, und für die ist auch diese Seite bestimmt.


This site deals with the genealogy of the Riesenfelder – Risenfelder dynasty, whose first members came to Jihlava from Most in the mid 16th century. The family settled in Jihlava and ramified abundantly over four centuries. The most notable personality of the dynasty was Lucas Adalbert Risenfelder who was promoted to the nobility by the Emperor Ferdinand III. For many years he served as the Mayor and, towards the end of his life, as the Imperial Magistrate in Jihlava. One of the family branches relocated to Jaroměř and Vysoké Mýto at the turn of the 18th and 19th centuries. The site has been designed to publish the information from the history of this dynasty and the related families. Perhaps the stories from the lives of the family members in the past will attract the attention of the still living Riesenfelders and will engage the interest in further examination of the dynasty's history. The statistics by the Ministry of Interior document only one family (of three members) bearing the name Riesenfled living today at the territory of the Czech Republic. However, there are many Risenfelders or Riesenfelders living in nearby or more distant foreign countries and it is them, who is this site dedicated to.


Cette page web est consacrée a la généalogie de la famille Riesenfelder - Risenfelder, dont les premiers membres sont arrivés a Jihlava dans la premiere moitié du XVIeme siecle de Most. La famille est devenue assez ramifiée et vivait a Jihlava plus de quatre cents ans. Le personnage le plus important était Lucas Adalbert Risenfelder, qui fut anobli par l'empereur Ferdinand III. Il fut maire pendant de nombreuses années et a la fin de sa vie il fut nommé maieur impérial a Jihlava. A la fin du XVIIIeme siecle et au début du XIXeme siecle une branche de la famille se déplaça a Jaroměř et Vysoké Mýto. Sur cette page web vous trouverez des informations de l'histoire de cette famille et des familles apparentées. On espere que les histoires des membres de la famille dans le passé captivent l'attention des Riensenfelders actuels et éveillent leur intéret a explorer davantage l'histoire de cette famille. Les statistiques du Ministere de l'Intérieur affirment, qu'en ce moment une seule famille (trois personne) avec le nom Riesenfeld vit en République tcheque. Dans les pays voisins et plus lointains il y a cependant beaucoup de membres de la famille Risenfelder ou Riesenfelder et c'est a ces membres que la présente page web est destinée.

Úvod
Příběh rodu Risenfelderů
Příběh rodu Risenfelderů (podle GHL 2012 a 2013)
RIESENFELDER Z RIESENFELDU - ROZROD - STAMMTAFEL
RIESENFELDER - RODOKMEN
Marzy - Dějiny rodu RIESENFELDER Z RIESENFELDU
Jan z Riesenfeldu
Rod Klusáčků


Guestbook

POLNÁ

POLNÁ 2

<
PŘIBYSLAV

LITOMYŠL

TŘEBÍČ

JIHLAVA

KAREL KLUSÁČEK

AROS

DROZD

PAMÁTKY

Budu se těšit na Vaše zprávy. Pošlete e-mail na jiri@klusacek.cz nebo se zapište do knihy návštěv. Děkuji.

Založeno 6.4.2013; změněno 3.7.2013

K publikování článků je nutný souhlas autora


počítadlo.abz.cz